Officieel opgerichte coöperaties of VvE’s kunnen gebruikmaken van de Experimentenregeling elektriciteitswet. De regeling maakt het mogelijk om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Jaarlijks zijn er per type project tien ontheffingen beschikbaar. In Veghel, Reeuwijk, Amsterdam en Olst deed men al ervaring op met de regeling.

1: Veghelse VvE regelt stroomvoorziening zelf

Het Veghelse appartementencomplex Collegepark Zwijsen is de eerste deelnemer aan de regeling en krijgt een ontheffing voor tien jaar. Bewoners van het complex regelen hun energievoorziening straks helemaal zelf. De kopers van de appartementen zijn eigenaar van de installaties die stroom opwekken en transporteren, en van een warmtenet en boilers waarin warmte getransporteerd en opgeslagen wordt. Dat gebeurt op basis van mandeligheid, een juridische vorm van gebonden mede-eigendom. De duurzaam opgewekte stroom wordt zoveel mogelijk gebruikt door de leden van de VvE zelf. Er is een gezamenlijke aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, waarmee overschotten afgezet of tekorten aangevuld kunnen worden.

Beperkingen van de Elektriciteitswet

Volgens Gerald Kristen van De Woningbeheerder en projectontwikkelaar van Collegepark Zwijsen in Veghel, was het zonder de Experimentenregeling moeilijk geweest om het project haalbaar te maken. “Door verbruik en productie op elkaar af te stemmen en dankzij een transparant elektriciteits- en warmtenet kunnen we veel energie besparen. Het systeem is rendabel dankzij het goede inzicht in het bewonersverbruik.”

Duurzame energie

De 115 woningen in het complex hebben zonnepanelen op het dak en op de gevels, 2.000 in totaal. Het overschot aan elektriciteit gaat eerst naar de productie van warmte en warm tapwater. Als er dan nog steeds teveel is gaat het naar netbeheerder Enexis. Eventuele tekorten vult Enexis aan. “Zo zijn we altijd verzekerd van stroom”, zegt Kristen. “De woningen hebben ook warmtepompen en zonneboilers, en hotfill wasmachines en vaatwassers. Door de duurzame energieopwekking hebben bewoners de komende drie jaar geen energiekosten bij een gemiddeld gebruik. Na die drie jaar blijven de kosten naar verwachting laag.”

Lees hier het blog van Collegepark Zwijsen

2: Recreatiepark met decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

In Reeuwijk verrijst ParqGreen Reeuwijkse Plassen. Het recreatiepark bestaat uit 285 woningen die eigendom zijn van particulieren en worden verhuurd. Dankzij de ontheffing op onderdelen van de Elektriciteitswet is het recreatiepark het eerste in Nederland met een eigen decentrale duurzame elektriciteitsopwekking. De woningeigenaren van het park, verenigd in een VvE, kunnen collectief stroom opwekken en overcapaciteit benutten.

Beperkingen van de Elektriciteitswet

Projectontwikkelaar D&M Properties wilde in het recreatiepark de investering op warmtepompen terugverdienen door energiezuinige bouw, maar ook door energie op te wekken met zonnepanelen. Op die manier kan de VvE energie voor zichzelf produceren en leveren. “De Elektriciteitswet staat collectieve energieopwekking echter niet toe”, aldus Heine van Nieuwenhuijze van D&M Properties. “Zonnepanelen plaatsen is op termijn voordeliger dan energie inkopen. En dat voordeel hadden we nodig om de warmtepompen en zonnepanelen überhaupt te kunnen bekostigen. Zonder collectieve energieopwekking vielen onze duurzame plannen in het water, maar we werden gered door de ontheffing.”

Duurzame energie

Met de 2.000 zonnepanelen dalen de energiekosten voor de bewoners tot 0 euro. Zonnecollectoren op de gevels zorgen voor de bijverwarming van de appartementen en het warmte tapwater. Voor de piekvraag zijn er grote waterbuffers. De warmtepompen zorgen in elke woning voor luchtverwarming en warmteterugwinning. Van Nieuwenhuijze: “Om het energiegebruik nóg verder te beperken, zetten we tariefdifferentiatie in. Dat moet ervoor zorgen dat de opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk gelijktijdig gebruikt wordt.”

3: Drijvende, zelfvoorzienende woonwijk

De nieuwe, drijvende woongemeenschap Schoonschip in Amsterdam-Noord wil duurzaam bouwen en met circulaire systemen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn om de energieconsumptie van de 46 woningen te minimaliseren. Het bouwproject vroeg de Experimentenregeling aan voor een eigen, duurzame energievoorziening. Om het gehele proces in goede banen te leiden, werkt Schoonschip samen met onder meer onderzoeksinstituut Spectral Utilities.

Tom Westra van Spectral Utilities: “Netbeheerder Liander verzorgt de hoofdaansluiting en regelt de hele infrastructuur voor elke woning. In nauwe samenspraak met Liander hebben we ervoor gekozen om zelf het elektriciteitsnet te beheren, realiseren en onderhouden. We opereren niet volledig zelfstandig, omdat we met het net van Liander ook op dagen dat onze zonnepanelen minder opbrengen, verzekerd zijn van stroom.” 

Lees hier het blog van Schoonschip

4: Zelfvoorzienende Aardehuizen

In het Overijsselse Olst staan sinds afgelopen zomer 23 zelfvoorzienende aardehuizen en een dorpshuis. De ecologische woonwijk voorziet zoveel mogelijk zelf in energie- en watergebruik en hergebruikt restmaterialen en grondstoffen. Toch heeft de VvE nog twee doelen: onderling stroom uitwisselen en stroom opslaan. De ontheffing op de elektriciteitswet moet daar bij helpen.

Ferdi Hummelink van VvE Aardehuis: “We willen eigen opgewekte zonne-energie onderling uitwisselen en daarvoor zelf met alle buren een prijs afspreken. Enexis blijft wel onze netbeheerder. We leveren hen in de zomer onze overschotten en zij vullen onze benodigde energie in de winter aan. Energie opslaan is voor ons op dit moment nog niet rendabel en we hebben niet genoeg capaciteit. We doen mee met de Experimentenregeling om alles zo duurzaam mogelijk te organiseren. Winst maken hoeven we niet, kostenneutraal is voldoende .”

Lees hier het blog van vve aardehuis

Meer weten over deze regeling?

Mail ons,  bel ons: 030 - 711 6400 of lees meer over de experimentenregeling op de website van RVO.

Dit artikel is een samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.