Er is grote onduidelijkheid over de vraag of een niet-geïntegreerde zonnepaneleninstallatie op een dak roerend blijft of toch een onroerende zaak wordt na bevestiging op of aan een gebouw. Het gaat daarbij met name om installaties op daken die een andere eigenaar kennen dan de gebouweigenaar zoals in het geval van huur. Onder banken en juristen lijkt de opvatting te bestaan dat dergelijke installaties na bevestiging onroerend zijn en dus aan de grond- of gebouweigenaar toekomen. Banken eisen in de regel dat een opstalrecht wordt gevestigd.

Lees het volledige artikel

Dit artikel is geschreven door Michel Chatelin (Eversheds Sutherland) en Koos Croes (Rijksuniversiteit Groningen) en verscheen in Energie+ (nr 3 september 2017)