Zonnepark Ameland is een gezamenlijk project van de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Eneco. Het zonnepark, dat sinds juni 2016 open is, produceert met zes megawatt meer dan voldoende stroom voor de Amelandse bevolking en haar bedrijven. Het plan om het eiland in 2020 van lokaal en grotendeels duurzaam opgewekte energie te voorzien, komt hiermee dichterbij.

Ameland als koploper

Johan Kiewiet is medeoprichter van Zonnepark Ameland: “Het doel van de samenwerking is sinds het begin geweest om het grootste zonnepark van Nederland te bouwen en Ameland te profileren als koploper in de energietransitie. De samenwerking is een initiatief van de burgemeester. De drie partners vormen samen een bv met daarin elk 3.000 euro eigen vermogen.”


"Respect voor elkaars rol kun je gemakkelijker opbrengen als je elkaar persoonlijk kent"
Johan Kiewiet, medeoprichter Zonnepark Ameland

Johan-Kiewiet

Taakverdeling

Binnen de samenwerking is de gemeente verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing, het vergunningstraject en de aanvraag van de exploitatiesubsidie. Eneco heeft de verantwoordelijkheid voor de technische realisatie en neemt het beheer van het zonnepark op zich. AEC maakt zich sterk voor lokale betrokkenheid, bijvoorbeeld dat eigenaren van recreatiewoningen via een obligatielening participeren in het park. De aanleg wordt veelal door lokale bedrijven of onderaannemers gedaan. AEC heeft het recht om een derde van de garanties van oorsprong van het project aan leveranciers van Amelander inwoners en bedrijven over te dragen, en zo hun stroom te verduurzamen. Kiewiet: “De Gemeente Ameland heeft een duurzaamheidsconvenant met grote partijen als Gasterra, NAM, Eneco en Philips. Daarin is Ameland een proeftuin voor verduurzaming van de energievoorziening.”

Investeren in relaties

Johan merkt dat er vaak wantrouwen is ten aanzien van het commerciële Eneco. Volgens hem los je dit soort problemen op door in relaties te investeren. “Respect voor elkaars rol kun je gemakkelijker opbrengen als je elkaar persoonlijk kent.” Ook adviseert hij om bij geschillen tussen twee partijen de interventie van een derde te gebruiken.


Tips:

  • Samenwerking biedt mogelijkheden voor de realisatie van grootschalige projecten
  • Investeer in relaties, zodat respect voor elkaars rol gemakkelijker is
  • Schakel bij geschillen de hulp van een derde partij of persoon in

Dit artikel komt uit de publicatie Samen Slagen, een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, RVO.nl, TU Delft en HIER opgewekt.