De ZonneWIJde bestaat uit circa twee hectare grond aan het Huifakkerpad in Breda, waarop in het najaar van 2016 bijna zevenduizend zonnepanelen geplaatst worden. Het initiatief ligt in handen van Breda DuurSaam, een onafhankelijke coöperatie die zich richt op onder meer energiebesparing, duurzame energie, lokaal voedsel en bewust consumeren.

Crowdfunding

Voor de realisatie van het park levert crowdfunding onder Bredase burgers bijna negenduizend euro op. Ook de verkoop van zogenoemde zonnedelen helpt mee. Net als bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van een zonnedeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie: gemiddeld drie tot maximaal zes procent per jaar.


"Ga het gesprek aan en probeer te begrijpen vanuit welk belang men denkt en opereert"
Edwin Waelput, medeoprichter en bestuurslid ZonneWIJde

Edwin

Turbulente tijd

Edwin Waelput stond als medeoprichter en bestuurslid aan de wieg van de ZonneWIJde: “De aanloop naar de realisatie was een turbulente tijd van initiatief nemen, onderhandelen, samenwerken en weer teruggaan naar de tekentafel.” Het is in die periode dat veel gemeenten forse verliezen lijden door de afschrijving op grondposities. Instemmen met de ZonneWIJde vergroot de kans op een vergelijkbaar verlies op deze locatie, gelooft men. Met voor- en tegenstanders binnen de gemeente blijkt het lastig om de bancaire financiering te regelen. De Rabobank neemt uiteindelijk het risico en leent 1,1 miljoen euro. Pas na veel overleg wil AFM (Autoriteit Financiële Markten) accepteren dat de coöperatie het bestuur over het project voert, wat uniek is voor Nederland. De geproduceerde energie wordt aan Greenchoice geleverd, die deze inzet als deel van de landelijke mix. Verder ondersteunt Greenchoice waar nodig, maar blijft in de communicatie op de achtergrond.

Elkaars belangen begrijpen

Volgens Waelput zijn persoonlijke relaties, begrip voor elkaars belang en intenties in dit proces essentieel. Professionaliteit is even hard nodig: de feiten kennen en blijven verdedigen, ook als het niet meteen past in de bekende kaders. Waelput: “Ga het gesprek aan. Probeer te begrijpen vanuit welk belang men denkt en opereert.”


Tips:

  • Houd vol en blijf geloven in het plan, ook als de aanloop moeizaam gaat
  • Probeer andere partijen te begrijpen en ga het gesprek aan

Dit artikel komt uit de publicatie Samen Slagen, een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, RVO.nl, TU Delft en HIER opgewekt.