Om de productie van duurzame energie in Nederland aan te jagen kun je, naast echt groene stroom afnemen, je ook aansluiten bij een lokaal duurzaam energie-initiatief (energiecoöperatie). Hiermee help je actief mee om jouw omgeving te verduurzamen en werk je mee aan de energietransitie. Daarnaast levert het je vaak geld op.

Foto: Stroomtuin IJlst, Energiecoöperatie IJlst

Goed voor de portemonnee

Vaak kun je via een lokaal energie-initiatief meedoen aan een collectieve inkoopactie van zonnepanelen of isolatiemateriaal. Dan ben je veel goedkoper uit dan wanneer je het zelf inkoopt.

Ook realiseren veel initiatieven lokale energieprojecten, waar de bewoners uit het dorp of de stad aan mee kunnen doen door geld in te leggen. Het kan meestal al voor een paar honderd euro. Samen met de andere leden van de coöperatie ben je dan eigenaar van bijvoorbeeld het zonnepark of de windmolen.

Lid worden van een energiecoöperatie en deelnemen aan een project levert je vaak iets op. Het verschilt per coöperatie en project wat de terugverdientijd is, maar meestal heb je je inleg er binnen 7 à 10 jaar uit.

Hierbij nog zes redenen om te investeren in een lokaal energieproject:

1. Het maakt niet uit of je eigen dak geschikt is voor zonnepanelen

Zonnepanelen installeren op je eigen dak is natuurlijk alleen mogelijk als je een geschikt dak hebt. Daarnaast moet je de nodige investering doen in geld en tijd. Door mee te doen in een collectief project zijn die dingen niet nodig, maar draag je wel bij aan meer duurzame energie en profiteer je van het financiële voordeel. Het mag natuurlijk ook allebei!

2. Je ondersteunt de lokale economie

Naast het belastingvoordeel levert het opwekken van duurzame energie de deelnemers van het project als het goed is ook geld op. Ze beslissen samen wat ze met de opbrengst doen. Vaak investeren ze het in de lokale gemeenschap: bijvoorbeeld in een opknapbeurt van het zwembad of in een nieuw duurzaam energieproject.

Daarnaast leveren energieprojecten lokaal werkgelegenheid op. Denk bijvoorbeeld aan de installateurs die nodig zijn voor het plaatsen van panelen en voor het onderhoud. Of de medewerker die bij het energie-initiatief in dienst komt om de organisatie te runnen. 

3. Je draagt bij aan een groter aandeel duurzame energie in Nederland

Om de planeet te redden is het belangrijk dat we overgaan van vervuilende fossiele energie op schone, duurzame energie. Door mee te doen in een lokaal energieproject versterk je de beweging van actieve burgers in de energietransitie. En je draagt bij aan groter aandeel van duurzame energie in Nederland.

4. Het maakt je onafhankelijk

Door als gemeenschap samen energie op te wekken, maak je je onafhankelijk van grote energieleveranciers. Je neemt het heft in eigen handen en beslist zelf over de energievoorziening.

5. Je bent betrokken bij de buurt

Het verbindt mensen om samen te werken aan lokale duurzame energie. Je doet het met en voor elkaar. Lokale energieprojecten zorgen dus voor meer cohesie in een wijk, dorp of stad. Wel zo gezellig!

6. Leerzaam voor de kinderen

De overgang naar een schone energievoorziening is een lang proces. We hebben ook onze kinderen daar hard bij nodig. Door als ouders bezig te zijn met duurzame energie, geef je je kinderen een mooi voorbeeld en maak je duurzaamheid een belangrijk thema. 

windpark krammer

Doe ook mee met lokale duurzame energie

Kijk of er een energie-initiatief bij jou in de buurt actief is en sluit je aan.

Lees verder