Steeds meer enthousiaste mensen verenigen zich in lokale duurzame energie-initiatieven en maken samen impact. Het aantal burgercoöperaties groeit hard, net als het aantal projecten dat ze realiseren. In bijna alle Nederlandse gemeenten zijn al groepen burgers actief. In 2020 tellen we meer dan 600 energiecoöperaties. Ze wekken samen stroom op voor bijna een kwart miljoen huishoudens. Minstens 85.000 Nederlanders helpen via de energiecoöperaties mee aan de overgang naar een schone energievoorziening.

Foto: Stroomt IJlst, Energiecoöperatie IJlst

  Boost voor lokale economie

  De mensen achter de initiatieven hebben de wens om zelf te bepalen waar hun energie vandaan komt en daarbij onafhankelijk te zijn van een (commerciële) leverancier. Ze stimuleren de lokale economie door de opbrengsten van de energieprojecten te investeren in de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld voor een opknapbeurt van het zwembad. Of door te investeren in nieuwe energieprojecten, met de hulp van lokale bedrijven.

  Onmisbaar

  De burgercollectieven zijn onmisbaar in de energietransitie. Met het Klimaatakkoord zelfs belangrijker dan ooit. Ze zorgen voor steun, zeggenschap en betrokkenheid van burgers bij de lokale energievoorziening. En dat is hard nodig.

  De uitdaging van de komende jaren is de energie van deze burgerbeweging van onderop te koppelen aan de beleidsdoelen van het Klimaatakkoord. Daarin is namelijk afgesproken dat in 2030 50% van de nieuwe wind- en zonneparken in eigendom is van de lokale omgeving en 20% van de wijken van het aardgas af is.

  enthousiast lokale energie

  Doe ook mee met lokale duurzame energie

  Kijk of er een energie-initiatief bij jou in de buurt actief is en sluit je aan.

  Lees verder

  Lees verder:

  Deze relevante blogs verschenen op hier.nu: