Nederlanders staan anno 2021 minder open voor de komst van zonneweiden dan 2 jaar geleden. Het draagvlak is gedaald van 47 naar 37 procent. Dat blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie.

Voor de monitor ondervroeg onderzoeksbureau Motivaction 2.452 Nederlanders. Het draagvlak voor nieuwe duurzame energie-installaties in de directe woonomgeving is volgens de onderzoekers ten opzichte van 2019 afgenomen. Voor zonneparken met 10 procent, voor windparken daalde het draagvlak van 30 naar 23 procent.

Bron: Solar Magazine