De unieke waterkrachtcentrale in de sluis bij Doesburg kan rekenen op stevige financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. Deepwater Energy, het bedrijf achter de centrale, krijgt subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Daarmee is de toekomst van het project verzekerd.

Met de zogeheten SDE-subsidies stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Tot nu toe lag het accent vooral op zonnepanelen,windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa. Met de toegekende SDE-subsidie aan de Waterkrachtcentrale in Doesburg krijgt nu ook energieopwekking met behulp van waterkracht de aandacht die het verdient.

Concurrentie

SDE-subsidies zorgen ervoor dat duurzame energie en fossiele energie op een eerlijker en meer marktonafhankelijke manier met elkaar kunnen concurreren. Nu de toekenning van de subsidie voor ‘Doesburg’ helemaal rond is, gaat Deepwater Energy de komende tijd om de tafel met alle bij de realisering betrokken partijen voor de uitwerking en afstemming van alle details. Duidelijk is in ieder geval dat de SDE-subsidie het project financieel veilig stelt en in een enorme stroomversnelling brengt.

Sleutelklaar

Belangrijke stakeholders in het project in Doesburg zijn Waterschap Rijn IJssel, de gemeente Doesburg, de provincie Gelderland, BT Projects en sinds kort de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE). De leden van deze coöperatie besloten dit voorjaar het project bij de stuw in Doesburg te omarmen. Met Deepwater Energy als regisseur denkt het consortium van bedrijven en organisaties achter de WKC Doesburg het project in 2018 ‘sleutelklaar’ op te kunnen leveren.

Visvriendelijk

Wat de waterkrachtcentrale in Doesburg onderscheidt van andere soortgelijke projecten is de visvriendelijkheid van de installatie. Oudere, minder visvriendelijke waterkrachtinstallaties veroorzaken een vissterfte tot soms wel 25%. De Oryon Watermill, ontwikkeld door Deepwater Energy, vertegenwoordigt de nieuwe generatie waterkrachtturbines. WKC Doesburg wekt straks duurzame elektriciteit op voor circa 500 woningen/huishoudens.

Bron: Rijn en IJssel Energie