Kort na de goedkeuring in juli 2017 van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is het aantal van 300 deelnemers voor het burgerwindpark Koningspleij bereikt. De financiering van de drie burgerwindmolens begint hiermee in het zicht te komen. 

De realisatie van Windpark Koningspleij is een bijzondere samenwerking tussen lokale partners zoals Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Pleij BV, Raedthuys Pure Energie, Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. De deelnemers komen merendeels uit de directe omgeving van het geplande park. 

Filmpje:

 

 

Rol energiecoöperatie

Rijn en IJssel Energiecoöperatie wil van duurzame energie een streekproduct uit de Rijn-en-IJssel-regio maken. Tegelijkertijd wil de coöperatie particulieren en het lokale bedrijfsleven verleiden tot energiebesparing en de keuze voor duurzame energie van eigen bodem. Coöperatieve samenwerking is daarbij het uitgangspunt. Dat doet de energiecoöperatie door het collectief opzetten van onder andere zonne-energie-, biomassa- en windprojecten.

Maar ook door het begeleiden van particulieren en bedrijven bij het plaatsen van zonnepanelen, isoleren of andere vormen van energie besparen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale partners. Zo komt het geld dat de coöperatie omzet ten goede aan de lokale economie en werkgelegenheid. Als lid van REIJE heb je dan ook zeggenschap over wat er met dit geld gebeurd.

Binnen het project Windpark Koninsgpleij draagt REIJE zorg voor de uitgifte van de windaandelen en levering van de schone, lokaal opgewekte energie in de regio. REIJE beheert ook het Energieloket Midden Gelderland. Wil je meer informatie over schone energiebronnen of energiebesparing voor de gemeentes Arnhem, Renkum, Rheden en Roozendaal dan kun je terecht op www.elmg.nl.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.windparkkoningspleij.nl.

Bron: Rijn en IJssel Energie