Amsterdam Energie gaat een nieuwe stroomproduct lanceren: Havenwind. Het is gelukt om samen met om (voorheen: Duurzame Energie Unie) een inkoop contract te sluiten met het Windmolenpark Ruigoord in de Amsterdamse haven. Al tijden proberen ze windstroom uit eigen stad te krijgen. Tot op heden hadden zij al wel Kennemerwindstroom.

Het Havenbedrijf Amsterdam en Eneco zijn bereid een deel van de stroom aan te bieden van hun gezamenlijke windmolenpark die Amsterdam Energie onder eigen naam mogen verkopen in de stad. Dit is echter niet alles. Ze hebben ook een risicodragende lening gegeven om hiervoor een wervingscampagne op te zetten om van Havenwind echt een succes te maken.

Amsterdam Energie heeft daarnaast ook de toezegging gekregen dat bij nieuwe windmolenparken in het havengebied het Havenbedrijf gaat onderzoeken op welke wijze bewoners van Amsterdam kunnen investeren in een eigen windmolen. Dit alles doen zij om de haven een duurzaam gezicht te geven in de stad, iets waar Amsterdam Energie graag aan meewerkt.

 

Meer informatie over dit initiatief vind je op amsterdamenergie.nl