De postcoderegeling wordt aangepast naar een andere regeling, namelijk een subsidie. Kun je nu dan nog een beschikking voor de ‘oude’ regeling aanvragen?

‘Ja’, is het antwoord van de Belastingdienst. Dat kan. Het verzoek voor de beschikking moet uiterlijk 31 maart 2021 ingediend zijn. Er dient dan op uiterlijk 31 maart 2021 aan de voorwaarden te zijn voldaan voor die beschikking. Het gaat dan om de voorwaarden van artikel 59a Wbm. Daaronder valt o.a. de voorwaarde dat de coöperatie dient te beschikken over zowel de juridische als economische eigendom van de productie-installatie. De productie-installatie dient dan eigenlijk opgeleverd te zijn op 31 maart 2021. Is dat niet het geval, dan is de installatie mogelijk niet in economisch en juridisch eigendom van de coöperatie.

Vragen? Neem contact op via info@hieropgewekt.nl