Burgers Geven Energie heeft een handboek opgesteld voor het coöperatief realiseren van duurzame energieprojecten door burgers in de regio Nijmegen – Arnhem. De bedoeling van het handboek is om het voor burgers inzichtelijk en makkelijker te maken om hun eigen succesvolle duurzame energie opwek projecten te realiseren. Het handboek is op een aantal thema's aanvullend op de informatie op hieropgewekt.nl. Je kunt het handboek aanvragen via de website van Burgers Geven Energie. 

Vraag het handboek aan 

Over Burgers Geven Energie

Burgers Geven Energie is een regionaal platform en een community. Het platform is een initiatief van stichting Wiek-II, ook verantwoordelijk voor Windpark Nijmegen-Betuwe. Samen met burgers en bedrijven ontwikkelt Wiek-II nieuwe energieprojecten. Het platform heeft als doel om burgers in de regio Arnhem-Nijmegen te enthousiasmeren voor en actief te betrekken bij duurzame energie opwekprojecten.

E-learning Collectief zonproject

Bekijk ook de E-learning Collectief zonproject van HIER opgewekt. Hierin leer je van A tot Z hoe je een gezamenlijk zonproject realiseert.