De Elektriciteitswet en de Gaswet gaan ingrijpend op de schop. Herziening is nodig omdat de huidig Elektriciteits- en Gaswet niet zijn toegesneden op een toekomstige overgang naar een schone (CO2-arme) energiehuishouding. Zo hielden beide wetten onvoldoende rekening met recente ontwikkelingen, zoals een groeiend aandeel hernieuwbare energie, meer grensoverschrijdend transport van gas en elektriciteit en een toename van decentraal opgewekte energie. De nieuwe wet moet duidelijker en eenvoudiger, met minder regeldruk voor burgers en bedrijven en in lijn met Europese regels. In de nieuwe Elektriciteitswet worden diverse maatregelen over bijvoorbeeld data, netcapaciteit, energiecontracten en actieve afnemers opgenomen.

Consultatie

Voorafgaand aan de officiële consultatie in het najaar organiseerde de Directie Elektriciteit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een digitale bijeenkomst over de contouren van de Energiewet. Betrokkenen en geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun zienswijze te delen op deze contouren van het wetsvoorstel te delen (Energiewet@minezk.nl). Naar verwachting zal in november van dit jaar het nieuwe uitgewerkte wetsvoorstel gepubliceerd worden voor de internetconsultatie.

Zie voor meer informatie over de contouren van de nieuwe Energiewet:

Tags