Op 7 december 2015 is officieel Coöperatie Langebeesten Energie(k) opgericht, met als doel "investeren in het energieneutraal maken van de panden aan de Lange Beestenmarkt en in het omliggende Oude Centrum, door middel van individuele en collectieve voorzieningen, alsmede te investeren in andere energiebesparende projecten in ‘s-Gravenhage."

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Noud te Riele, voorzitter, Eelco van der Waals, secretaris, en Paul Verdugt, penningmeester.

De Lange Beestenmarkt in het Oude Centrum van Den Haag is een gevarieerde straat: met maar liefst vijf hofjes, particuliere woningen, appartementencomplexen, scholen, een ateliergebouw, een galerie, werkplaatsen en winkels, waaronder de bekende slijterij/distilleerderij Van Kleef. De bouw in de straat varieert van 1647 tot 2015.

Onze coöperatie streeft ernaar de straat en het omliggende Oude Centrum van Den Haag energieneutraal te maken door een combinatie van eigen energieopwekking, energiebesparing, woningisolatie en CO2-terugdringing.

Voortbouwend op reeds bestaande duurzame initiatieven in de straat (zonnepanelen, warmtepompen, warmtemuren, Van Ruysdael Glas, groenedaken en meer) werken wij aan een nulmeting om het huidige energie- en CO2-verbruik in kaart te brengen. Van daaruit willen wij samen met bewoners, bedrijven, instellingen, coöperaties, de gemeente Den Haag en anderestrategische partners (zoals Duurzaam Den Haag e.a.) komen tot concrete maatregelen om stap voor stap ons doel te bereiken.

Meer weten? Mail ons via langebeesten@gmail.com