Bijna 180 lokale energiecoöperaties hebben gereageerd op onze oproep voor de Lokale Energie Monitor 2018. Zij hebben hun projecten van 2018 en de plannen voor de komende jaren aan ons doorgegeven. Een geweldige respons! Dankzij alle input kunnen we de stand van zaken van de lokale energie-initiatieven in Nederland goed in kaart brengen.

Dank aan al die initiatieven die de moeite namen om alle gegevens op een rij te zetten. En ook de regiocoördinatoren willen we hartelijk bedanken. Zij hebben zich enorm ingezet om de coöperaties in de regio's aan te moedigen om mee te doen. 

Aan de slag

Momenteel zijn we druk aan het werk om alle input van jullie en andere bronnen te verwerken en een goede Monitor samen te stellen. Een grote klus, maar daar laat onze vaste onderzoeker Anne Marieke Schwencke zich niet door afschrikken. Vol enthousiasme en passie bijt ze zich ieder jaar weer in de Monitor vast. We hebben er alle vertrouwen in dat we dankzij jullie input opnieuw een mooie Monitor kunnen presenteren. 

Evenement HIER opgewekt 2018

De resultaten van de Lokale Energie Monitor 2018 worden gepresenteerd tijdens de 7e editie van het Evenement HIER opgewekt, op 23 november 2018 in Bussum. Met 900 bezoekers en ruim dertig sessies verdeeld over drie themalijnen is het Evenement het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

Over de Lokale Energie Monitor

De Monitor is een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland. De Monitor wordt gebruikt door beleidsmakers in Den Haag, door provincies, gemeenten en media. Het geeft een onderbouwd beeld van de beweging van onderaf en maakt alle coöperaties zichtbaar. In 2015 verscheen de eerste Lokale Energie Monitor. Sindsdien zijn er een flink aantal energiecoöperaties bijgekomen. Eind 2017 stond de teller op 392 energiecoöperaties.