BENG!, de lokale energiecoöperatie voor inwoners en bedrijven in de gemeente De Bilt en Poonawalla Science Park B.V. (PSP) gaan in 2018 samen een groot zonnepanelenproject op Utrecht Science Park/Bilthoven (USPB) tot stand brengen. Uitgangspunt daarbij is om inwoners van de gemeente De Bilt te betrekken, door hen de gelegenheid te bieden te investeren en/of te participeren in het project.

Op het Utrecht Science Park/Bilthoven, een voormalige overheidsterrein, zijn bedrijven en organisaties op het gebied van life science en biotech gevestigd, waaronder Bilthoven Biologicals, InTraVacc en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). PSP, de eigenaar van het terrein en alle gebouwen op Utrecht Science Park/Bilthoven is verantwoordelijk voor het onderhoud & beheer van gebouwen, installaties en infrastructuur op USPB. 

De gemeente De Bilt streeft samen met BENG! en 15 lokale partners naar een energieneutrale gemeente in 2030. Om dit te bekrachtigen hebben alle partijen op 25 augustus 2016 een intentieovereenkomst gesloten: het Bilts Energie Akkoord. Eén van de initiatieven in dit akkoord is het beschikbaar stellen door PSP van daarvoor geschikte daken op Utrecht Science Park/Bilthoven voor het opwekken van zonne-energie. Om hun project verder vorm te geven hebben BENG! en PSP een vooronderzoek laten uitvoeren om de omvang van het project te bepalen en de juridische, technische en financiële haalbaarheid en overige randvoorwaarden te bepalen. Uit dit vooronderzoek kwam naar voren dat er ongeveer 3.500 panelen geplaatst kunnen worden, met omgerekend een opgesteld vermogen van ongeveer 900 kWp en een geschatte elektriciteitsproductie van ongeveer 855 MWh per jaar. Omgerekend zal de zonnecentrale ieder jaar voldoende energie leveren om circa 250 huishoudens van stroom te voorzien.

Kort geleden ontving de projectleiding het bericht dat de Rijksoverheid in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) een subsidie heeft toegekend. De SDE+- subsidie kan oplopen tot een bedrag van maximaal € 1.269.675,=. Dit bedrag wordt gedurende een gegarandeerde periode van 15 jaar uitgekeerd in de vorm van een vergoeding voor de hoeveelheid geproduceerde stroom die de zonnecentrale gaat produceren.

BENG! en PSP werken gezamenlijk aan het vormgeven van de financiering en de organisatie. Krijgen BENG! en PSP de financiering en verdere organisatie rond, dan kan het zonnepanelenproject in de loop van 2018 worden gerealiseerd.

Meer weten over dit project? Kijk op de website www.beng2030.nl

Bron: BENG!

Tags