Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO) uit Leeuwarden wil dat bewoners van een huis in het beschermde dorpsgezicht voortaan geen vergunning meer nodig hebben voor het plaatsen van zonnepanelen. Aan die vergunning zitten leges vast, die het plaatsen van zonnepanelen volgens de coöperatie onnodig duur maken.

De coöperatie zegt dat het zogenaamd vergunningsvrij verklaren van het plaatsen van zonnepanelen ervoor zorgt dat mensen niet onnodig lang hoeven te wachten met het plaatsen van de panelen. Ook zou het financieel aantrekkelijker zijn om zonnepanelen te nemen, doordat de leges worden afgeschaft.

De Oranjewijk in Leeuwarden is een van de acht speerpuntwijken in het energietransitiebeleid van de provincie Fryslân. Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft al een motie aangenomen om het afschaffen van de vergunningen te onderzoeken. De energiecoöperatie wil dat de gemeente doorpakt, ook omdat bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn dat al heeft gedaan.

Bron: Omrop Fryslân