Op 20 maart kwamen de voorzitters van 4 Flevolandse energiecoöperaties in Lelystad bijeen om elkaar te ontmoeten en van elkaars ervaringen te leren. De avond was op verzoek van de coöperaties georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Flevoland. De voorzitters van de energiecoöperaties hebben afgesproken om 4 maal per jaar bijeen te komen voor kennisuitwisseling op het gebied van o.a. postcoderozen, ledenwerving en participatietrajecten. De Natuur en Milieufederatie Flevoland ondersteunt hen hierbij.

Mensen
VLNR: John van Diepen (Almeerse Wind), Henri van ’t Erve (Zeenergie), Johanna Haanstra (De Groene Reus), Peter Brouwer (EnergiePioniers Noordoostpolder)

Twee dagen later werd de Green Deal Participatie bij Grootschalige Energieprojecten getekend door zo’n 40 partijen, waaronder de Natuur en Milieufederaties. In deze Green Deal wordt het belang van bewonersparticipatie, direct of indirect (bijvoorbeeld via energiecoöperaties), voor het slagen van de energietransitie onderstreept. De partijen zetten zich in om bewoners en bewonerscollectieven meer te late meedoen met grootschalige duurzame energieprojecten zoals wind- en zonne-energie. In Flevoland lijkt dit goed geregeld voor de nieuwe generatie windparken, maar voor toekomstige zonneweides lijkt dit per gemeente te verschillen. Ook hier ligt een rol voor de Flevolandse energiecoöperaties. De NMFF ondersteunt hen daarbij.

BronNatuur en Milieufederatie Flevoland