Minister Wiebes kondigt aan dat er in het voorjaar van 2020 een extra ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wordt opengesteld. Projecten die in principe klaar zijn om SDE+ aan te vragen, maar waarvoor de benodigde vergunning ontbreekt ten gevolge van negatieve transportindicatie van de netbeheerder en/of de PAS-uitspraak, kunnen daardoor mogelijk alsnog worden gerealiseerd. Hiertoe wordt budget gebruikt dat in 2019 overblijft.

Klaar voor aanvraag

'Een aantal projecten die in principe klaar zijn om SDE+ aan te vragen, zullen in de najaarsronde 2019 geen succesvolle aanvraag kunnen doen vanwege het ontbreken van de benodigde vergunning(en) ten gevolge van de PAS-uitspraak en/of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder', schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. 'Door de mogelijkheid te bieden om een nieuwe aanvraag in te dienen, kunnen projecten waarvoor een negatieve transportindicatie is afgegeven op een andere locatie alsnog worden gerealiseerd. Ook projecten waarvoor geen vergunning kon worden afgegeven in verband met PAS-uitspraak kunnen mogelijk alsnog worden gerealiseerd.'

PAS, stikstof en transportindicaties

Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen, werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft eind mei in de uitspraak geoordeeld dat de overheidsaanpak niet voldoet, omdat de overheid toestemming geeft voor allerlei projecten die juist voor extra stikstofuitstoot zorgen. Daarmee mag het PAS volgens de Raad van State niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Om die reden ging er in augustus ook een streep door het bestemmingsplan voor een duurzaam bedrijventerrein met zonnepark in Cranendonck.

Netbeheerders Liander en Enexis gaven tot half oktober al honderden negatieve transportindicaties aan projectontwikkelaars af. Daartegenover staat dat de andere netbeheerders enkel positieve indicaties hebben afgegeven.

Niet-benut budget

De extra opstellingsronde draagt volgens minister Wiebes niet alleen bij aan het aandeel hernieuwbare energie, maar biedt ook de mogelijkheid om hernieuwbare-energieprojecten die vanwege bovenstaande redenen niet zijn gerealiseerd alsnog tot stand te brengen. 

De extra openstellingsronde van SDE+ wordt gefinancierd uit het niet-benutte budget van de openstellingsronden in het voorjaar en najaar van 2019 en gaat volgens Wiebes dus niet ten koste van de openstellingsronde van de verbrede SDE++ in 2020. 'Hiermee zal naar verwachting de komende jaren additionele hernieuwbare opwek en CO₂-reductie kunnen worden gerealiseerd', aldus de minister.

Hoeveel geld er uit de 2 SDE+-subsidierondes van 2019 overblijft is nog onbekend. De eindstand qua toegekende beschikkingen van de voorjaarsronde is nog altijd niet bekend. Wel is duidelijk dat er ten minste 155 miljoen euro budget over is, omdat er in het voorjaar voor slechts 4.845 miljoen euro subsidie werd aangevraagd terwijl het budget 5 miljard euro was. 

Bron: Solar Magazine