Het dorp Garyp in Friesland staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente en de Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) zetten alle zeilen bij om binnen vijf jaar 80 tot 90 procent van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen.

Gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiervoor in nauwe samenwerking met EKG en vereniging van Dorpsbelangen Garyp een plan bij het rijk ingediend voor het programma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

Lees het hele artikel

Bron: ActiefOnline