LSA bewoners organiseert drie bijeenkomsten om je rol te versterken die je wilt en kunt spelen in de energietransitie. Tijdens de sessies krijg je begeleiding in het vinden van lokale kansen en strategische aanpakken binnen jouw gemeente. Vanuit tools en praktijkvoorbeelden wordt met ervaringsdeskundigen en workshopleiders gewerkt aan de routes die je kunt bewandelen.

Energietransitie is samenwerken

Om van grootste duurzame ambities concrete acties te maken voor de wijk is samenwerking met de gemeente belangrijk. Hoe kun je er voor zorgen dat je als bewoners ook wat te zeggen hebt. Hoe kom je tot afspraken en aanpakken? Tijdens het nieuwe boost-traject van LSA in samenwerking met Bernice Kamphuis worden initiatieven begeleid in het vinden van hun rol in die samenwerking.

Bij wie past dit programma?

Bij bewonersinitiatieven die een rol willen spelen in de energietransitie op buurtniveau. De term ‘bewonersinitiatief’ mag je breed opvatten; het mag ook gaan om lokale samenwerkingsverbanden van bewoners en andere organisaties, initiatiefgroepen, energiecoöperaties of buurthuizen.

Na afloop:

  • Weet je welke rol je kunt of wilt spelen als bewonersinitiatief
  • Heb je focus in je strategie binnen het krachtenveld van jullie buurt
  • Heb je handvatten om een samenwerking met de gemeente aan te gaan
  • Ken je de ingrediënten om afspraken met de gemeente te formaliseren

Het boost-traject

Het trainingstraject is helemaal gratis. Er wordt veel inzet van de deelnemers gevraagd. Om ervoor te zorgen dat het trainingstraject jullie echt een stap verder helpt, werk je naast de workshops ook thuis aan opdrachten. Je kunt altijd contact opnemen met de organisatie. En niet onbelangrijk: je trekt al die tijd op met energie-initiatieven uit het hele land.

Hoe werkt aanmelden?

Je kunt je hier aanmelden. Let op! Aanmelddatum is verruimd tot 7 december. De inschrijvingen worden dan eerst bekeken. Half december laat LSA bewoners weten welke bewonersinitiatieven mee kunnen doen aan het programma.

Wil je graag meedoen? Check dan van tevoren even of je op de volgende data beschikbaar bent: 7 januari, 21 januari en 4 februari van 15:00 tot 20:00.