EnergieRijk Voorst gaat samen met de energiecoöperaties van Brummen, Lochem en Zutphen, verenigd in IJsselwind, windmolens realiseren in Zutphen. De gemeente Zutphen staat positief tegenover de mogelijke komst van de drie windmolens die IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen bouwen, zo bleek onlangs. Deze politieke steun maakt de kans op realisatie van de coöperatieve molens een stuk groter.

Op 25 september jl. stemde de gemeenteraad van Zutphen in met het voorstel van B&W voor het verstrekken van een lening aan IJsselwind. Deze lening is onderdeel van de totale voorfinanciering die nodig is voor de ontwikkeling van het windmolenproject. Daarnaast steunt de gemeenteraad in grote meerderheid (20 stemmen voor, 8 stemmen tegen) de plannen van IJsselwind en werkt zij mee aan de planologische procedure die nodig is om de molens daadwerkelijk te kunnen plaatsen. Het gaat om het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

De gemeenteraad ziet de windmolens als belangrijke stap naar een energieneutraal Zutphen. De raadsleden waren te spreken over het feit dat IJsselwind een initiatief van burgers is - verenigd in vier energiecoöperaties. Ook was men positief over het feit dat de revenuen van IJsselwind ten goede komen aan een gebiedsfonds voor omwonenden en aan nieuwe duurzame energieprojecten van de coöperaties.
 
Binnen de gemeenteraad is nadrukkelijk stilgestaan bij het feit dat op de beoogde plek hoe dan ook windmolens zullen komen. Als het plan van IJsselwind zou stranden, is de kans groot dat de provincie Gelderland doordrukt dat hier molens komen. Als dat door een commerciële windontwikkelaar gebeurt, staan de omwonenden en de gemeente met lege handen. Het gros van de raadsleden ziet de molens mede daarom liever gerealiseerd door de vier energiecoöperaties.

Bron: EnergieRijk Voorst