Lokale energiecoöperatie Grunneger Power start met een project voor ondernemers om energie te besparen. Gisteravond hield zij een infoavond over het project. Een pioniersgroep van 10 Groninger ondernemers liet zich informeren over de mogelijkheden om zonder grote voorinvestering energie te besparen.

‘In het project wordt het energieverbruik van de bedrijven twee jaar gevolgd. Eerst wordt het energieverbruik van de  energieslurpers in beeld gebracht. Dat zijn bijvoorbeeld  koelinstallaties en verwarmingen,’ vertelt Joep Broekhuis van Grunneger Power.  ‘Door de energieslurpers efficiënter te gebruiken, zal de eerste kostenbesparing plaatsvinden. Vaak kun je daarnaast door gedragsverandering, bijvoorbeeld door iets simpels als het uitschakelen van al je lampen aan het einde van een werkdag, al besparen op de energierekening.’

Monitoring van het energieverbruik vindt plaats door een energieadviseur van Grunneger Power, die daarbij gebruikmaakt van een softwaretool van het Groningse bedrijf Sustainable Buildings. Op basis van de verbruiksgegevens adviseert hij energiebesparende maatregelen. De resultaten van genomen maatregelen worden, in euro’s en in CO2-besparing, direct in beeld gebracht met de softwaretool.

Met de opbrengsten van energiebesparende maatregelen kunnen nieuwe maatregelen in gang worden gezet. ‘Zo kan een bedrijf energie besparen, zonder grote voorinvesteringen te doen’, aldus Broekhuis. ‘De ervaring van Sustainable Buildings wijst uit dat een bedrijf op deze manier in twee jaar tijd tot zelfs 30% energie kan besparen.’  

De gehele Folkingestraat, Drie Gezusters, Laif&Nuver/HK Living, Simon Levelt, Promotex, Gitaarbouw Rikkers en Progress Events toonden gisteravond hun interesse in het project. Zij behoren tot de ‘pioniersgroep’. ‘Dat zijn bedrijven die snappen hoe urgent het is om met energiebesparing aan de slag te gaan.’ vertelt Broekhuis. ‘We moeten als ondernemers samenwerken om alle winkels in Groningen van het gas af te krijgen’, aldus Heleen Appeldoorn van Simon Levelt. Johan Abma, eigenaar van Promotex, geeft aan: ‘Mijn klanten willen steeds meer duurzame producten bij mij afnemen. Ik wil zelf ook het goede voorbeeld geven met mijn winkel.’

Het project is een samenwerking van lokale energiecoöperatie Grunneger Power, Sustainable Buildings, Groningen City Club en de Gemeente Groningen.

Bron: Grunneger Power