Speciaal voor lokale initiatieven die aan het begin staan van een nieuw project organiseert HIER opgewekt een praktische training over de postcoderoosregeling. Deze pilottraining is specifiek gericht op de verschillende stappen in de organisatie en realisatie van lokale zonne-energieprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van de Regeling Verlaagd Tarief.

In deze training van drie avonden gaan lokale initiatieven zelf aan de slag met uitwerking van hun projectplannen. Per avond staan verschillende aspecten centraal in het realiseren van een postcoderoos project: technische eisen, juridische voorwaarden en administratie & communicatie. 

Deze training is een pilot en heeft als doel lokale initiatieven concrete handvatten te bieden om een postcoderoos project succesvol uit te kunnen voeren. Op basis van de ervaringen in deze pilot kunnen in de toekomst mogelijk meer trainingen aangeboden worden.

Voorwaarden voor deelname

Deelname is uitsluitend gereserveerd voor lokale initiatieven en coöperaties die in de startfase zitten om met een concreet projectplan aan de slag gaan. Voor deelname is het vereist dat een initiatief:

  • Een concrete locatie op het oog heeft; 
  • daarover ook al in gesprek is met de dakeigenaar én dat de dakeigenaar positief gestemd is;
  • onderzocht heeft of het mogelijk is om een zoninstallatie op het dak te plaatsen en dat het antwoord daarop positief is. 

Voorwaarde is ook dat tenminste één persoon per trainingsavond het initiatief vertegenwoordigt. Per initiatief kunnen maximaal twee deelnemers per trainingsavond deelnemen. 

Data, tijden en programma

De trainingen vinden plaats op drie dinsdagavonden:

  • 20 juni: Het technische plan en financiële plaatje. Aan welke technische eisen moet het systeem voldoen, hoe beoordeel je offertes en hoe bereken je je eigen business-case? 
  • 27 juni: Juridische zaken. Wat spreek je af in een dakcontract, de statuten en een ledenovereenkomst? Welke afspraken maak je met het energiebedrijf?
  • 5 september: Organisatie en ledenwerving. Wat moet je als coöperatie administreren? Hoe betrek je andere bewoners?

De training vindt plaats van 17.30 tot 22.00 uur in 's-Hertogenbosch. 

Interesse?

De deadline voor het inschrijven is verstreken. Stuur ons een mail wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden over een mogelijke tweede training.