In Nederland zijn ruim 300 energiecoöperaties. Een deel daarvan realiseert een enkel project, maar veel van hen willen doorgroeien in zowel projectenontwikkeling, -exploitatie en als organisatie. Coöperaties die door ontwikkelen, krijgen te maken met grotere risico’s en meer verantwoordelijkheden; voor leden en voor de eigen organisatie. En, hoe behoud je als groeiende organisatie binding met leden en maatschappelijke meerwaarde?

Om de ontwikkeling van lokale energiecoöperaties verder te versterken, voert HIER opgewekt met het kenniscluster coöperatie ontwikkeling een pilot uit naar een landelijk kwaliteitssysteem. Dit systeem dient ter ondersteuning van het samen werken aan meerwaarde voor leden, innovatie, sociale en ecologische impact, financiële gezondheid en een goed imago van energie coöperaties in de samenleving.

Een kwaliteitssysteem kan tevens burgers, overheden, bedrijven, financiers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties houvast geven bij het in zee gaan met een energiecoöperatie. Met deelname onderschrijf je als energie coöperatie dat je aan een aantal basisprincipes voldoet en dat je je verder wil ontwikkelen, samen met leden en met andere energie coöperaties. 

  • Voor meer informatie neem contact op met Merian Koekkoek (06 305 949 79).

Tags