Liskwartier werkt Blijstroom aan een volgend collectief zonnedak. Omwonenden en plaatselijke ondernemers kunnen mee-investeren. En zo hier hun stroom lokaal oogsten. De planning is om in het voorjaar 2018 de stekker in dit dak te doen.

In juni 2017 is het eerste coöperatieve zonnedak opgeleverd. De investeerders delen de ambitie om op een duurzame manier gedeeltelijk of geheel zelfvoorzienend te worden in hun elektriciteitsgebruik. Voor veel inwoners van Rotterdam geldt dat zij niet over een eigen dak beschikken of een dak hebben dat minder geschikt is voor zonnepanelen. Blijstroom biedt de mogelijkheid aan om delen van een zonnepaneel, ofwel paneeldelen, te kopen.

De 192 panelen op het eerste collectieve zonnedak wekken 45.000 kWh per jaar op. Dit zorgt voor 25.000 kg minder CO2-uitstoot per jaar. Het tweede zonnedak, met vergelijkbare grootte, zal in het voorjaar van 2018 opgeleverd worden. Wanneer dit ‘SKAR-dak’ aan de Ackerdijkstraat is geïnstalleerd, wordt er samen met de locatie Noorderhavenkade jaarlijks ruim 50 ton CO2-emissie bespaard. Op deze manier draagt Blijstroom bij aan vertraging van de opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen.

Bron: Blijstroom

Onderwerpen