Het kabinet heeft besloten dat projecten met een realisatietermijn in 2020 die kampen met vertraging buiten hun invloedssfeer, zoals de gevolgen van Corona-maatregelen, op aanvraag één jaar ontheffing kunnen krijgen voor realisatie van hun SDE+-project.

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kan sprake zijn van langere levertijden voor benodigde materialen of een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten. Daarnaast hebben projecten in sommige gebieden nog te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Daarom heeft het kabinet besloten om alle projecten met een realisatietermijn in 2020, die vanwege factoren buiten hun invloedssfeer vertraging oplopen, op aanvraag een ontheffing van één jaar kunnen krijgen op voorwaarde dat het project binnen dat extra jaar kan worden gerealiseerd.

Aanvraag ontheffing RVO

Projecten moeten de ontheffing zelf bij RVO aanvragen en bij deze aanvraag verklaren dat realisatie binnen de ruimere periode mogelijk is. Doordat projecten met de ontheffing meer tijd krijgen voor de realisatie, kan een gebrek aan materiaal en mankracht in verband met de COVID-19-uitbraak worden opgevangen. Voor wat betreft het gebrek aan transportcapaciteit worden een aantal maatregelen getroffen die mogelijk op korte termijn ruimte op het net bieden.

Meer info: Lees hier de Kamerbrief van 21 april van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer