Op 10 juli is het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepubliceerd. Minister Wiebes kwam afgelopen week, op 5 oktober, met een reactie hierop. Hierin noemt hij draagvlak als belangrijk onderdeel: 

"Ik vind het daarbij van belang dat mensen actief mee kunnen doen aan de transitie als zij dat willen. Conform de motie Mulder c.s. (30196, nr. 586) geldt maatschappelijk draagvlak als een van de kaders van het kabinet voor het Klimaatakkoord.”

Lees hier de volledige brief