Afgelopen najaar was er veel te doen rond de postcoderoosregeling. Met een verlaging van de energiebelasting is de regeling een stuk minder interessant voor leden. En de regeling zou worden aangepast. In een kamerbrief van 28 januari jl, gaf Minister Wiebes aan dat een nieuwe salderingsregeling iets langer op zich laat wachten. Per 1 januari 2021 zal de regeling van kracht gaan. In diezelfde kamerbrief wordt een regeling voor energiecoöperaties benoemd, “... die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.” Hierbij een korte update. 

Update 7 maart 2019

Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen hebben we de mogelijkheden voor deze regeling besproken. Energie Samen zal pleiten voor het behoud van de postcoderoosregeling (met kleine aanpassingen, zie ook rapport van Kwink) en voor een terugverdientijd van 7 jaar.

Lees ook de oudere nieuwsberichten: