Als het aan de Natuur- en Milieufederatie Drenthe ligt komt er een Masterplan Zon voor de landschappelijke inpassing van zonneparken in de provincie. De vele plannen voor grootschalige zonneparken in het buitengebied worden door de federatie met open armen ontvangen, maar ‘geven echter ook reden tot zorg’.

De organisatie stelt het volgende: ‘Ontwikkelaars struinen inmiddels heel Drenthe af op zoek naar grondposities en snelle winst. Omwonenden en omgeving komen daarbij op de tweede plaats. Wij pleiten daarom voor een provinciaal masterplan waarmee we deze snelle groei van zon gezamenlijk in goede banen leiden. … Verschillende projectontwikkelaars hebben de markt voor grote zonneparken ontdekt en zijn bezig met een ‘ratrace’ om grondposities en SDE+-subsidietoezeggingen te verkrijgen. Grondeigenaren, meestal boeren, krijgen van verschillende kanten lucratief ogende optiecontracten aangeboden. Bij de Drentse gemeenten stromen de verzoeken binnen. Niet om panelen op grote daken te plaatsen, maar om zonneparken in het buitengebied aan te leggen.’

Verantwoordelijkheid overheden

Volgens de federatie ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de verschillende overheden: ‘Verschillende gemeenten zijn gelukkig wel al bezig met het opstellen van ruimtelijke kaders voor zonneparken. Een goede eerste stap om wildgroei te voorkomen. Ook de provincie heeft een ruimtelijk beleid opgesteld, maar dat is zeer vrijblijvend en vooral bedoeld om marktpartijen te inspireren en uit te dagen. De vraag is of dit ver genoeg gaat. De provincie pleit voorrang voor het plaatsen op daken en goede participatie. De realiteit is dat waar ontwikkelaars en grondeigenaren de macht hebben, van beide nauwelijks sprake is. De parallel met windenergie, waar juist participatie volstrekt misgaat, dient zich aan. Ontwikkelaars, grondeigenaren en de zonne-sector gooien met de bovenstaande handelswijze mogelijk hun eigen glazen in. Tijd voor een wake-up call dus. Voor zowel gemeenten als provincie is het zaak snel goede en concrete ruimtelijke kaders op te stellen. Kaders waarmee ze een duidelijke richting kiezen en overregulering voorkomen. Voor omwonenden dienen de participatiemogelijkheden zowel bij de planvorming als exploitatie van begin af aan beter te worden geborgd.’

Eerst daken vol

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe pakt de handschoen ook zelf op: ‘Ook voor de natuur en milieuorganisaties zelf ligt hier een uitdagende opgave. Een eigen visie en samenwerking met de agrarische sector en andere grondgebruikers is nodig. Het voor de hand liggende standpunt “Nee, leg eerst alle daken maar vol”, is een te gemakkelijk antwoord op de huidige ontwikkelingen en gaat ook voorbij aan de positieve inpassingsmogelijkheden. De komende tijd zullen we met provincie de zonnesector en organisaties als LTO daarover het gesprek aangaan.’

Bron: Solar Magazine

Onderwerpen