De energiecoöperatie werkt al lange tijd aan een plan om het dorp geheel onafhankelijk te maken van aardgas. Het grote Gariper zonnepark zou dan kunnen voorzien in de extra energiebehoefte, is de gedachte, waarmee het dorp geheel energieneutraal wordt. Dit zonnepark met 27.000 panelen levert namelijk veel meer elektriciteit dan wat in het dorp wordt verbruikt.

Doelstelling

Eerder liet de coöperatie al weten dat niemand kan worden verplicht zich af te koppelen van aardgas, maar dat toch de doelstelling is dat 80 tot 90 procent van de bewoners daarvoor kiest. Garyp telt zo’n zeshonderd woningen.

Met het geld kan het plan verder worden uitgewerkt. Volgens voorzitter van de energiecoöperatie Gjalt Benedictus kan het ook worden gebruikt om huizen beter te isoleren. ,,Dêrneist sjogge wy nei de mooglikheden foar waarmtepompen. Wy wolle alles wat foarhannen is om in duorsum doarp te wurden útteste.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde 85 miljoen euro beschikbaar voor het proeftuinenplan. Wijken of dorpen kunnen het geld gebruiken om te experimenteren met manieren om van het aardgas af te komen.

Zonnecollectoren

Ook de aanvraag van Nagele is gehonoreerd. Het dorp in de Noordoostpolder wil met het geld zonnecollectoren aanleggen op de daken. Het is de bedoeling dat de collectoren water opwarmen dat opgeslagen zit in tanks onder de hofjes in het dorp. Dit opgewarmde water wordt in de winter gebruikt om de huizen op te warmen.

In totaal werden 75 verzoeken bij het ministerie ingediend, ook door de gemeente Schiermonnikoog. Woordvoerder Jacqueline Frijters kon gisteren nog niet aangeven of Schiermonnikoog wel of niet subsidie krijgt. Volgende week worden alle toegekende subsidies bekendgemaakt.

Bron: Friesch Dagblad

Lees over het zonnepark van EK Garyp