Op 1 mei start LEI-F, een nieuwe financieringsmogelijkheid voor lokale energie-initiatieven in Overijssel. LEI-F is expliciet bedoeld voor Overijsselse initiatieven. Met als doel om energieopwekking of -besparing te realiseren. LEI-F start als pilot voor een jaar en wordt na een jaar geëvalueerd. In totaal is er voor het eerste jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Per project ligt de omvang van de ontwikkelfinanciering tussen de 20.000 en 200.000 euro .

Ontwikkelfase

LEI-F voorziet in (gedeeltelijke) financiering in de ontwikkelfase van duurzame-energieprojecten. Dit is volgens de betrokkenen een risicovolle fase die nog veel onzekerheden kent. Het initiatief speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in de ontwikkelfase van projecten. In deze fase, die vaak ook risicovol is, ontbreekt het de initiatieven aan toegang tot financiering. Anderzijds missen zij toegang tot expertise.

Door de initiatieven op beide fronten te faciliteren zullen meer projecten gerealiseerd worden. Typische activiteiten die met LEI-F kunnen worden gefinancierd, zijn onderzoekskosten voor flora en fauna, kosten voor bijeenkomsten met betrekking tot omwonenden, betaling van de leges aan de gemeente en reservering transportcapaciteit en advieskosten op het gebied van landschappelijke inpassing. 

Voor wie?

LEI-F is expliciet bedoeld voor lokale energie-initiatieven. Dit is een initiatief met als doel om energieopwekking of -besparing te realiseren. Waarbij de lokale gemeenschap, bewoners, organisaties en bedrijven, actief worden betrokken en iedereen die wil kan deelnemen. Naast toegang tot financiering hebben lokale energie-initiatieven mogelijk ook behoefte aan ondersteuning door experts. 

Ook voor inhoudelijke ondersteuning en extra ondersteuning bij projectontwikkeling kunnen LEI’s terecht bij LEI-F. Bijvoorbeeld om LEI’s te helpen bij het helder krijgen van ontwikkelvragen en het bijeenbrengen van partijen. Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering én expertise vanuit LEI-F.

Bron: Natuur en Milieu Overijssel

Meer informatie: Natuur en Milieu Overijssel