Trouw zoekt nieuwe kandidaten voor de Duurzame 100. Hier mogen de lokale energie-initiatieven natuurlijk niet in ontbreken! Wie nomineer jij? Tot en met 25 mei 2020 kun je een burgerinitiatief aandragen.

In 2019 haalden haalden onder andere de volgende energie-initieven de lijst: Groene Mient, Delta Wind, Dorpsmolen Reduzum, Windpark de Spinder, NDSM Energie, Grunneger Power, CALorie, Poldermolen Wieringermeer, Lochem Energie, en Wijnjewoude Energie Neutraal.