Vandaag ondertekent minister Kamp van Economische Zaken samen met 31 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit is de eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda. 

De Green Deal wordt mede ondertekend door minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma en ondersteund door verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal, waaronder de voor HIER opgewekt samenwerkende partners HIER klimaatbureau en ODE Decentraal.

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Coöperaties in de warmtetransitie

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. 

Gemeenten, netbeheerders en energiecoöperaties gaan lokaal aan de slag. Op 13 mei organiseert HIER opgewekt de sessie Coöperaties in de Warmtetransitie. Welke rol kunnen lokale energiecoöperaties spelen? Van het creëren van draagvlak, het democratische proces, tot het komen tot een aantrekkelijk coöperatief aanbod. Meld je nu alvast hier aan!