Vanuit VNG, IPO en UvW komt een duidelijke vraag om te sturen op het type warmtebedrijf bij de openbare aanwijsprocedure zoals beschreven in de warmtewet. De koepelverenigingen willen hier al richting kunnen geven aan het type warmtepartner. Een parner in publieke, private of samenwerkingsvorm. Waar EZK vindt dat bij de aanwijsprocedure alle type warmtebedrijven een kans moeten krijgen.

Omdat het demissionaire kabinet en de decentrale overheden het niet eens zijn geworden, wordt het wetsvoorstel niet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De wet dient goed ondersteund te worden, zeker vanwege de belangrijke rol die provincies maar voornamelijk gemeenten hierin gaan spelen.

Op de meeste andere onderwerpen in de concept warmtewet is er wel overeenstemming. EZK bereidt het vervolg traject voor – waarin alternatieve oplossingen worden onderzocht. Zo kan het volgende kabinet in samenwerking met de koepels en andere stakeholders werken aan een breed gedragen nieuwe warmtewet.

Helaas loopt hierdoor de invoering van een nieuwe warmtewet vertraging op.

Lees hier de kamerbrief van EZK