Er is onenigheid over de concept-warmtewet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) willen bij de openbare aanwijsprocedure kunnen sturen op het type warmtebedrijf dat als partner aangesteld wordt. Dit kan namelijk een publieke of private partner zijn, of een samenwerkingsvorm. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt echter dat alle type warmtebedrijven een kans moeten krijgen. Door de discussie loopt de invoering van de nieuwe wet vertraging op.

Vertraging

Omdat het demissionaire kabinet en de decentrale overheden het niet eens worden, wordt het wetsvoorstel nu niet naar de Raad van State gestuurd voor advies, zoals eigenlijk de bedoeling was. De wet dient breed ondersteund te worden, zeker vanwege de belangrijke rol die provincies maar voornamelijk gemeenten erbij gaan spelen.

Op de meeste andere onderwerpen in de concept-warmtewet is er wel overeenstemming. EZK bereidt het vervolgtraject voor – waarin alternatieve oplossingen worden onderzocht. Zo kan het volgende kabinet in samenwerking met de koepels en andere stakeholders werken aan een breed gedragen nieuwe warmtewet.

Lees hier de kamerbrief van EZK