Gemeente Gorinchem werkt aan de duurzame gebiedsontwikkeling Groote Haar. In het gebied ten noorden van Gorinchem komt een regionaal duurzaam bedrijventerrein van 37 hectare, 2 windmolens en een aansluiting op de A27 voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Voor de ontwikkeling en exploitatie van de windmolens kiest het college van b&w voor Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg.

De windmolens van Eneco en De Knotwilg leveren stroom aan de bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein Groote Haar en aan de inwoners van de gemeente Gorinchem. 

Duurzaamheid

Voor Gorinchem is duurzaamheid leidend voor de realisatie van het bedrijventerrein en de invulling en uitwerking van de onderdelen. De gemeente wil het terrein zo groen en duurzaam mogelijk inrichten. Zo krijgt het terrein veel groen en water wat zorgt voor een aangename en mooie werkomgeving. Van bedrijven wordt verwacht dat zij hun dak(en) beschikbaar stellen voor het opwekken van zonne-energie en er komen 2 windmolens voor het opwekken van windenergie. De gemeente onderzoekt daarnaast nog andere duurzame mogelijkheden, zoals aardwarmte, om alle duurzame opties te kunnen benutten bij de realisatie van het terrein en de bedrijven die zich vestigen.

Participatie

Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg ontwikkelen en exploiteren de windmolens die ieder circa 3 megawatt aan energie leveren. Wethouder Rijsdijk: ‘Eneco is één van de grootste duurzame energiebedrijven in Nederland. Voor maatschappelijke participatie betrekken we energiecoöperatie De Knotwilg erbij. Deze partijen realiseren en exploiteren in een gezamenlijke onderneming de windmolens op Groote Haar. Ook betrekken zij de inwoners en ondernemers van Gorinchem en omliggende dorpen bij de ontwikkeling en exploitatie van de windmolens. Denk aan de mogelijkheden voor financiële participatie en/of afname van groene stroom van de windmolens. Een deel van deze stroom komt ook ter beschikking aan de bedrijven die zich op het industrieterrein vestigen.’

Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg: ‘Steden en dorpen spelen een enorme rol in de omslag naar een duurzame energievoorziening die in Nederland moet plaatsvinden. Zo ook de gemeente Gorinchem, die hier samen met bedrijven en inwoners vorm en inhoud aan wil geven. Eneco en energiecoöperatie de Knotwilg willen hier een bijdrage aan leveren. Door ondernemers en inwoners bij de ontwikkeling en exploitatie van de windmolens te betrekken, realiseren we met elkaar lokale opwekking en levering van windstroom op een, voor zo veel mogelijk partijen, passende manier. Alleen dan wordt een duurzaam Gorinchem van en voor iedereen.’

Ambitie 2020

De ambitie voor de realisatie van het windpark Groote Haar komt voor voort uit het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Gorinchem en de Provincie Zuid-Holland. ‘Gorinchem wil voor 2020 een aanzienlijk deel van de lokale energievoorziening verduurzamen en duurzame initiatieven van bewoners en ondernemers stimuleren. Daarom ondersteunen we de huidige trend in Nederland waarin de lokale bevolking participeert in de realisatie en exploitatie van windmolens’, aldus wethouder Rijsdijk.

Planning

In april 2017 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein en het windpark vast. In maart 2018 behandelt de Raad van State de beroepen die hiertegen zijn ingediend. De gemeente verwacht in de zomer een uitspraak. De combinatie Eneco en De Knotwilg kan, na een positieve uitspraak van de Raad van State, vergunningen voor de windmolens aanvragen en realiseren. De verwachting is dat de windmolens over ongeveer 2 jaar gerealiseerd zijn en duurzame energie produceren.

Bron: Gorkum Nieuws