Uniek zonne-energieproject in Voordorp: op het dak van de Vereniging van Eigenaren (Vve) De Ronde 48 worden van 17 tot en met 19 januari 80 zonnepanelen geplaatst voor individueel gebruik.

Zonnepanelen

Op het dak van de Vereniging van Eigenaren De Ronde 48 – met een U-vormig pand aan de Aartsbisschop Romerostraat en de Chico Mendesstraat – worden van 17 tot en met 19 januari 80 zonnepanelen geplaatst voor individueel gebruik. De panelen zijn bestemd voor 16 bewoners, voor elke bewoner 5 panelen, ze worden aan de individuele elektriciteitsmeters van de woningen gekoppeld. Voor zo ver bekend zijn er geen andere VvE’s in Utrecht of daarbuiten die op deze grote schaal panelen voor individueel gebruik van eigenaren hebben gerealiseerd.

Vorig jaar is in een intensief proces onder aanvoering van een werkgroep met de 48 leden van de VvE en met hulp van externe deskundigen besloten om het dak van de VvE beschikbaar te stellen voor zonnepanelen voor individueel en voor gezamenlijk gebruik. Voor iedere eigenaar is plaats voor 5 panelen voor individueel gebruik. Daarnaast is er voor algemeen gebruik, voor met name de liften, ruimte voor ca. 20 panelen beschikbaar. In totaal kunnen op het dak 260 panelen worden geplaatst. Elk jaar wordt door de VvE één keer de mogelijkheid geboden om panelen te laten plaatsen. De eerste plaatsingsmogelijkheid wordt nu benut door 16 eigenaren, dat is 1/3 van het totaal aantal eigenaren.

Ambitie

Het project begon een paar jaar geleden met een simpele ambitie om het platte dak van 1000m2 te willen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. De vraag wat de juridische mogelijkheden zijn met een dak van een VvE complex – het dak is gezamenlijk eigendom van alle leden van de VvE – nam veel tijd en discussie in diverse bijeenkomsten in Voordorp en Utrecht in beslag. De uiteindelijke conclusie was dat de voor de VvE wezenlijke juridische documenten – Splitsingsacte en Modelreglement – geen belemmering vormen voor besluitvorming in de algemene ledenvergadering van de VvE.

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek werd Energie-U ingeschakeld. Dat onderzoek gaf inzicht in de verschillende mogelijkheden: panelen voor eigen individueel of algemeen gebruik door de VvE of als producent voor levering aan het net. Ook de technische en financiële aspecten werden belicht. Naast het onderzoek is ook het aankoopproces begeleid door Energie-U, voor de financiering van die begeleiding kon een beroep gedaan worden op de gemeente Utrecht.

Gebruiksrecht

VvE De Ronde 48 heeft er voor gekozen om het dak zo veel mogelijk te gebruiken voor de individuele eigenaren, vooral ook omdat de VvE zelf weinig stroom gebruikt. Daardoor heeft elke eigenaar nu een gebruiksrecht voor de duur van 30 jaar om 5 panelen te plaatsen. Die leveren ca. 1200 kWh op en worden op de individuele meter in de eigen woning aangesloten. Kosten en opbrengsten zijn voor de individuele eigenaar. De eigenaar kan dit gebruiksrecht benutten wanneer hij dat wil: nu, later of niet. Ook in het laatste geval blijft de ruimte voor de eigenaar beschikbaar. De resterende ruimte op het dak is ca 20 panelen, die kan worden benut voor algemeen gebruik door de VvE, met name voor de 2 liften die in het gebouw aanwezig zijn.

Waarborgen

De besluitvorming in de VvE was intensief, er zijn in 2017 drie algemene ledenvergaderingen aan besteed. Niet alle eigenaren waren voor, er waren ook tegenstanders, uit principe maar ook bijvoorbeeld uit bezorgdheid voor lekkages en extra slijtage van het dak. Omdat het een ingrijpende beslissing is om het dak voor individueel gebruik ter beschikking te stellen, is besloten om het gebruiksrecht voorzien van velerlei waarborgen in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen. Hiervoor was een tweederde meerderheid in de algemene ledenvergadering nodig en deze is ook gerealiseerd. Belangrijk hierbij is dat eigenaren die zelf geen belangstelling voor plaatsing hebben, wel de andere eigenaren – het zijn je buren – de gelegenheid gunnen wel te plaatsen. En dat is in deze VvE het geval. Met nu bij de eerste plaatsing een resultaat van 16 deelnemers met in totaal 80 panelen.

Bron: Energie-U