Het zonnepark Hee is de eerste Terschellinger energiebron van Terschelling Energie. Maar liefst 1500 zonnepanelen gaan ca. 400.000 kWh stroom leveren voor zo’n 120 huishoudens op Terschelling. De panelen werden in april door Groenleven geplaatst op drie grote schuren en het weiland van Cor Langerak in Hee. Op 5 mei lanceerde Terschelling Energie dan het eerste zonnepark op Terschelling en is de stroomverkoop via VandeBron gestart.

Nadat alle vergunningen voor de bouw van het zonnepark waren afgegeven en de subsidie van de Rijksoverheid was toegezegd, is Terschelling Energie gestart met de financiering. Voor de realisatie van het park hadden zij €477.000 nodig. Als lid van TE het park was het mogelijk om het park mede te financieren. Het streefbedrag werd binnen enkele uren bereikt. Vanaf vanaf begin maart is de grond bouwrijp gemaakt, het transformatorhuisje geplaatst en zijn de kabels naar de hoofdleiding gelegd. In april zijn de zonnepanelen op de daken en het land gelegd. De feestelijke opening vond plaats op Bevrijdingsdag. 

Kijk voor meer informatie op terschellingenergie.nl