Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen. Hierdoor is het budget voor te voorjaarsronde opgehoogd met 2 miljard euro naar 4 miljard euro. De voorjaarsronde gaat 17 maart 2020 al open. 

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Hij moet een extra impuls geven aan de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie, door de stimulering van nieuwe projecten en andere projecten waarvoor eerder de benodigde vergunningen ontbraken.

In het najaar zal, volgens de minister, de eerste openstelling van de verbrede SDE+ plaatsvinden. Naast hernieuwbare energietechnieken worden ook andere CO2-reducerende technieken gestimuleerd.

Nu het budget voor de voorjaarsronde verhoogd wordt, kan een groter deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn – zoals zonprojecten – op korte termijn gerealiseerd worden. Zo kunnen ook projecten die in de najaarsronde van 2019 niet konden worden gehonoreerd alsnog op korte termijn kans maken op subsidie.

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling.

Bron: Publieke Zaken