Bestuurders van de gemeente Opsterland, Provincie Fryslân, Nederlandse Gasunie en en LTO Noord ondertekenden donderdag 13 maart de intentieovereenkomst Wijnjewoude Energie Neutraal 2025.

Deze ondertekening markeert de start van de samenwerking tussen partijen en energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN). Wijnjewoude heeft, als pilotdorp van de provincie Fryslân, de ambitie om in 2025 volledig in haar eigen energiebehoefte (groene stroom en gas) te voorzien. Deze ambitie is uitgewerkt in het Energieplan dat in 2018 in samenwerking met Liander tot stand is gekomen. Wijnjewoude zal daarmee het eerste Friese dorp zijn dat energieneutraal functioneert.

Lees het hele bericht op drachtstercourant.nl

Bron: Drachtster Courant