De postcoderoosregeling lijkt in een patstelling te zijn beland. Om een doorslaand succes te worden, moeten meer mensen deelnemen aan projecten. Maar om meer deelnemers te krijgen, zullen grote energieleveranciers Nuon en Essent de regeling moeten faciliteren -en dat doen ze niet. Ook klanten van energieleverancier Vandebron krijgen het deksel op de neus.

De Regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek, beter bekend als de postcoderoosregeling, maakt het mogelijk dat deelnemers aan een energiecoöperatie belastingkorting krijgen op de stroom die zij afnemen van hun duurzame opwekinstallatie mits zij in een aangrenzend postcodegebied wonen. De regeling heeft de naam ingewikkeld te zijn, maar kan toch op steeds meer projecten rekenen. Begin dit jaar bleek uit onderzoek van de duurzame crowdfunder Greencrowd dat veel energieleveranciers het mogelijk maken dat hun klanten deelnemen aan een postcoderoosproject, door de belastingkorting te verrekenen met de afgenomen stroom.

Twee van de grootste energieleveranciers van Nederland, Nuon en Essent (en Essent-dochter Energiedirect), doen dat echter niet. Ook de duurzame nieuwkomer Vandebron verrekent de belastingkorting niet bij klanten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de groene energieleveranciers Qurrent, Pure Energie en Nuon-dochter Powerpeers. Uit het onderzoek van Greencrowd kwam eerder al dat de andere twee grote energieleveranciers Delta en Eneco wel de belastingkorting mogelijk maken voor hun klanten, maar Eneco-dochter Oxxio dan weer niet.

De reden is in vrijwel alle gevallen hetzelfde: de systemen zijn er niet op ingericht en het aantal klanten dat erom vraagt is te gering om te kiezen voor een dure aanpassing van de systemen. Dat zit zo. De stroom die wordt opgewekt in het duurzame project van de energiecoöperatie wordt via een power purchase agreement (PPA) afgenomen door een 

energieleverancier. De leden van de coöperatie nemen stroom af van het net en verrekenen dat met de stroom die is opgewekt in hun project. Is de eigen leverancier dezelfde als de houder van de PPA, dan is er geen probleem. Maar heeft het coöperatielid een andere leverancier, dan moeten de leveranciers onderling die belastingkorting verrekenen, zodat dat uiteindelijk op de nota van de klant goed terecht komt. En daar zijn de administratieve systemen van de bewuste energieleveranciers niet op ingericht.

"Wij merken dat het overstappen van energieleverancier de grootste barrière is voor coöperatieleden", zegt Greencrowd-directeur Jan-Willem Zwang. "Als Essent en Nuon zouden meewerken, zou dat heel erg helpen om meer postcoderoosprojecten te faciliteren. Zij hebben een groot deel van de markt in handen." Ook Zon op Nederland-voorzitter Geert-Jan Stolk herkent de hobbels die voor postcoderoosprojecten worden opgeworpen doordat sommige energieleveranciers niet meewerken.

De situatie lijkt echter in een patstelling te zijn geraakt. Zowel Nuon als Essent laten weten heel graag mee te willen werken aan te postcoderoosregeling, maar dat het aantal klanten dat erom vraagt nog te klein is. "Het gaat echt om een enkeling", zegt Nuon-woordvoerder Steffart Buijs. Nuon-dochter Powerpeers kan de belastingkorting wel verrekenen, omdat dat bedrijf op een andere leest geschoeid is dan het moederbedrijf, aldus de woordvoerder. "Dat bedrijf is opgericht om het leveren van energie aan de buurman 

mogelijk te maken." Ook Vandebron heeft het faciliteren van de postcoderoos op het wensenlijstje staan, maar heeft tot nog toe voor andere projecten gekozen die in de visie van het bedrijf meer impact hebben.

De energieleveranciers hopen dat de regeling wordt vereenvoudigd, zodat ook zij postcoderoosprojecten binnen hun systemen kunnen faciliteren. Branchevereniging Energie Nederland laat weten samen te werken met het ministerie van Economische Zaken in de evaluatie van de postcoderoosregeling die voor dit najaar is gepland.

Bron: Energeia