HIER opgewekt is één van de drie programma’s van Stichting HIER klimaatbureau. Een ander programma waar wij en onze collega’s ons vanuit HIER voor inzetten, is ‘HIER verwarmt’. Met dit programma informeren we het brede publiek over wonen zonder aardgas, en helpen we gemeenten in de communicatie hierover naar bewoners. In dit kader hebben wij een bewonersspel ontwikkeld. Een spel waarin de bewoners van een buurt op een laagdrempelige manier kennismaken met het thema aardgasvrij. We zoeken momenteel 5 pilotbuurten om een eerste versie van het spel mee te testen. Wil je als lokale coöperatie een wijk hiervoor aandragen en ambassadeur zijn? Het spel kan de lokale warmtetransitie een flinke boost geven. 

Doel van het spel

Doel van het spel is om, binnen de buurt waarin het wordt uitgezet, zoveel mogelijk mensen te informeren, motiveren en activeren om samen aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. De deelnemers inventariseren in het spel hoe goed hun huis geïsoleerd is, organiseren een buurtborrel en leggen contact met hun gemeente.

Een energiecoöperatie is de perfecte schakel tussen buurtbewoners en gemeente, om het spel gespeeld te krijgen. En zo een belangrijke rol te spelen in de lokale warmtetransitie.

Pilotbuurten gezocht

We zijn op zoek naar 5 pilotbuurten om een eerste versie van het spel mee te testen.

  • Wil je als lokale coöperatie een wijk aandragen? (<500 huishoudens) En ambassadeur zijn voor het spel naar de gemeente toe?

We denken dat het spel de meeste kans van slagen heeft in buurten waar een energiecoöperatie actief is. Waar de bewoners openstaan voor de energietransitie en misschien al wel actief zijn. Ook kunnen de coöperaties in die buurten als ambassadeur optreden voor het spel naar de gemeente toe. En kunnen ze de gemeente overtuigen om deze eerste stap te zetten om bewoners te informeren over aardgasvrij.

Praktisch

We hebben instemming van de gemeente nodig om het spel uit te zetten in een wijk. Wanneer je met de energiecoöperatie het spel willen initiëren in een buurt, dan nemen wij contact op met de gemeente. Voor de gemeenten in de pilot is het spel gratis.

Wat nu?

Het spel is een perfecte kans om de rest van de bewoners in de buurt bij de energiecoöperatie en de warmtetransitie te betrekken en samen aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas.

Interesse in het spel? Neem contact op met Caroline: caroline@hier.nu / 030 711 6900
Wij nemen vervolgens contact op met de gemeente.