Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in het Klimaatakkoord. Onder andere dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien?

Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen hebben we samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gekeken hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien.

Twee opties

Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties zouden in 2021 van start gaan. De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWp. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of  bij een regeling op basis van kWp  wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaar.

Voorkeur voor subsidieregeling

Energie Samen organiseerde in 2019 een eerste discussiebijeenkomst voor haar leden en achterban over de toekomst van de PCR. De voorkeur van de expertgroep en de leden gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling, met behoud van de structuur van de postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. Daarnaast is voorkeur uitgesproken voor een regeling op basis van kWh, vanwege het maatschappelijk belang dat we kWh’s nodig hebben en geen slecht opgestelde, goedkope installaties.

Uitwerken

De expertgroep gaat de eenvoudige subsidieregeling samen met EZK verder uitwerken. In het vervolg gaat Energie Samen opnieuw een consultatie houden onder haar leden om de uitkomsten van de uitwerking van de nieuwe regeling te bespreken. Op hoofdlijnen zal de nieuwe regeling de volgende punten bevatten:

  • Subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom.
  • Verschillende tarieven voor zon en wind (wellicht ook water).
  • Dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling.
  • Lokale betrokkenheid gekoppeld aan vermogen van de installatie: er is een relatie tussen opgesteld vermogen en minimum aantal leden. Voor zonprojecten moet je voor elke 5 kwp minimaal één lid hebben, voor windprojecten voor elke 2 kwp minimaal één lid.
  • Subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE.
  • Subsidiebeschikking voor een looptijd van 15 jaar.
  • Afhandeling van subsidie-aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag).
  • Uitvoering/beheer door RVO.

Wat moet je doen als je net een PCR-project wilt beginnen?

Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar in het kader van de postcoderoosregeling. Op het moment dat de nieuwe regeling er is kunnen nieuwe projecten in de nieuwe subsidieregeling met bijbehorende voorwaarden starten.

Zie voor het laatste nieuws over de toekomst van de postcoderoos het lobbydossier op de website van Energie Samen.