De regeling Verlaagd Tarief – beter bekend als de postcoderoosregeling – wordt definitief omgevormd in een subsidieregeling en 680 miljoen euro SDE+-budget gaat naar de algemene middelen. Dat blijkt uit de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken die minister Wiebes, samenhangende met de Voorjaarsnota, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

285 miljoen voor postcoderoos

EnergieSamen meldde afgelopen oktober al dat de huidige postcoderoosregeling omgevormd zou worden in een subsidie. Afgelopen februari meldde de brancheorganisatie voor duurzame-energie-initiatieven van burgers bovendien dat er een apart tarief voor windmolens en zonnepanelen komt en een koppeling tussen het ledenaantal en het vermogen.

Bron: Solar Magazine