De Provincie wil lokale energiecoöperaties graag ondersteunen om meer energieprojecten tot uitvoering te laten komen. Niet alleen helpt dit de samenleving bij het versnellen van de energietransitie, maar energiecoöperaties dragen ook stevig bij aan de lokale economie en maatschappelijke cohesie. Per coöperatie stelt de Provincie een subsidie van maximaal € 20.000,- beschikbaar.

Een energiecoöperatie is een groep van actieve burgers die samen energie willen opwekken of besparen. Door dit in een coöperatievorm te doen krijgen de leden meer armslag om samen op te trekken.

De tendens is dat energie steeds vaker lokaal en collectief wordt opgewekt. Gedeputeerde Daan Prevoo: “Lokaal opwekken en gebruiken van energie heeft wat mij betreft de toekomst. We zien steeds meer burger-energiecoöperaties die dit professioneel met én door omwonenden willen oppakken. Ik vind het belangrijk dat deze organisaties zich gesteund en gemotiveerd weten. Met deze subsidie kunnen de coöperaties investeren in projecten, maar ook bouwen aan kennis en groei. Een noodzakelijke ontwikkeling om in Limburg samen de energietransitie van de grond te krijgen!”

Limburg telt momenteel zo’n 20 energiecoöperaties (opgericht en in oprichting) en dit aantal is groeiende. De coöperaties investeren de opbrengsten in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld voor nieuwe energieprojecten. Maar er kan vanuit de corporatie bijvoorbeeld ook meebetaald worden aan de aanleg van glasvezelkabel.

Een coöperatieve aanpak van de asbestdakenproblematiek in combinatie met energieopwekking komt eveneens in aanmerking voor de subsidie. De regeling heeft een looptijd van circa een jaar en is te vinden via deze link.

Bron: Provincie Limburg

Onderwerpen