Voor energiecoöperaties is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. In het Klimaatakkoord wordt voorgesteld dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een ontwikkelfonds op. Coöperaties kunnen duurzame energieprojecten ontwikkelen met lokaal zeggenschap en in lokaal eigendom. Zo vallen de lusten van duurzame energie daar waar ook de lasten zijn. Daarom stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Omdat lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht vaak niet tot realisatie komen vanwege gebrek aan expertise en met name capaciteit, heeft Pim van den Berg, portefeuillehouder Energietransitie van de provincie Utrecht middelen beschikbaar gesteld om energiecoöperaties te ondersteunen. REScoopNL (coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland) en NMU gaan ondersteuning bieden om duurzame energieprojecten verder te brengen, van de initiatieffase naar de haalbaarheidsfase en later de realisatiefase. Lokaal actieve mensen lopen mee met professionele ontwikkelaars die lokale energie projecten helpen realiseren. Zo wordt de kennis overgedragen naar de lokale partijen. De provincie faciliteert deze ondersteuning zodat lokale initiatieven en/-energiecoöperaties goed voorbereid zijn op gebruikmaking van het landelijk ontwikkelfonds van minister Wiebes (welke in 2019 verwacht wordt).

Ieke Benschop sprak op 7 november rond de klok van 8 uur hier over op Radio M. Ben je benieuwd wat Ieke heeft verteld, luister het fragment dan terug.

Bron: Natuur en Milieufederatie Utrecht

Onderwerpen