Energie Samen heeft namens haar leden, en ondersteund door de expertgroep PCRS van het HIER opgewekt kenniscluster, een reactie gestuurd op het conceptadvies met het voorlopige tarief voor de nieuwe postcoderoossubsidieregeling. Zoals berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Namens haar leden concludeert Energie Samen dat als dit concept-tarief wordt overgenomen, het rendement om postcoderoosprojecten aan particulieren aan te kunnen bieden te laag wordt. Zonder een verhoging zullen er weinig projecten worden gerealiseerd. Energie Samen pleit dus voor aanpassingen.

Te laag tarief

Het lage tarief is een gevolg van drie elementen:

  • het hanteren van de uitgangspunten die gelden binnen de SDE++ die zich niet voor lenen voor kleine burgerprojecten
  • een onrealistische aanname over de grootte van de projecten
  • te laag inschatten en het ontbreken van verschillende kostenposten.

Het gevolg is dat waarschijnlijk slechts een paar grotere systemen, die op een optimale locatie zijn gelegen, nét uit kunnen. Maar veel energiecoöperaties hebben in hun postcodegebied in de afgelopen jaren het laaghangend fruit al gerealiseerd. Energie Samen concludeert dat het huidige voorgestelde te lage tarief een vertragend effect heeft op verdere ontwikkeling. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het benutten van het beschikbaar dakoppervlak komen daarmee in gevaar. Juist postcoderoosprojecten dragen daar bij uitstek aan bij en wordt bovendien gerealiseerd door een grote groep mensen die zich de laatste jaren enorm heeft ingezet om lokaal zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de energietransitie.

Voorstellen

Energie Samen concludeert dat zonder een verhoging van het tarief er weinig projecten zullen worden gerealiseerd. En pleit dus voor aanpassingen. Lees hier de verschillende voorstellen in de reactie van Energie Samen