Het INTERREG project Taskforce Warmtetransitie financiert haalbaarheidsstudies voor het onderzoeken van kansen en mogelijkheden voor de uitvoering van duurzame warmteprojecten voor publieke en private organisaties in de EUREGIO. In dit project kunnen organisaties (zowel publiek als privaat) subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie. Het gaat om organisaties die een concreet plan voor een duurzaam warmtenet hebben en hiervoor een haalbaarheidsstudie willen laten uitvoeren.

Gemeenten, MKB’s en andere (publieke en private) organisaties en initiatieven in het INTERREG programmagebied (delen van Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg) kunnen een subsidie aanvraag indienen voor uitvoering van een haalbaarheidsstudie. Met de uitvoering van een haalbaarheidsstudie kunnen de kansen en mogelijkheden voor de exploitatie van duurzame warmte in kaart worden gebracht. Per haalbaarheidsstudie bedragen de subsidiabele kosten maximaal €50.000,- met een financieringspercentage tot 50%. Zonder grensoverschrijdende samenwerking bedraagt het financieringspercentage 45%. 

Warmtevoucher

Heb je een project in het INTERREG programmagebied op het gebied van warmtevoorziening en wil je een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren? Dan kun je hier een “warmtevoucher” aanvragen voor de ondersteuning en subsidie van je project.

Op dit moment loopt er een eerste aanvraagronde tot 15 december 2019. Volgend jaar komt er een nieuwe ronde.