Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in een toolkit materialen beschikbaar voor netwerkpartners. Deze middelen kunnen gebruikt worden door organisaties die op professionele wijze willen communiceren met (latente) particuliere woningbezitters over energiebesparende maatregelen aan het huis en over de beschikbare subsidies en leningen die in dit kader beschikbaar zijn. 

Update

De middelen zijn inmiddels aangepast op het feit dat de subsidie voor isolatiemaatregelen voor individuele huizenbezitters is uitgeput. Voor VVE’s is er nog wél subsidie beschikbaar.

Toolkit Energiebesparen doe je nu: Hoe het werkt

  1. Ga naar toolkit.energiebesparendoejenu.nl
  2. Om een inlog te ontvangen, vragen dien je de gevraagde gegevens in te vullen en wordt er contact met je opgenomen. NB Aanvragen van particulieren worden niet in behandeling genomen.
  3. Er zijn diverse materialen te downloaden die je kunt gebruiken. De toolkit wordt de komende weken gefaseerd gevuld met de campagnematerialen.

Kijk voor meer informatie op www.energiebesparendoejenu.nl