De Tweede Kamer heeft in ruime meerderheid een motie aangenomen waarmee het kabinet verzocht wordt om het capaciteitstekort voor het aansluiten van zonnepanelen op te lossen.

De motie, afgelopen week geïnitieerd door Agnes Mulder (CDA), verzoekt het kabinet om oplossingen te zoeken voor die gebieden waar er sprake is van een capaciteitstekort, bijvoorbeeld door te kijken of in deze gebieden experimenten of pilots mogelijk zijn waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van het voorkomen van piekbelasting. Evenals het versoepelen van de de wettelijke redundantieverplichting.*

Lees verder op SolarMagazine.nl

Bron: Solar Magazine

* In het kader van leveringszekerheid moeten netbeheerders ervoor zorgen dat er ‘redundantie’ in het net is: extra kabels waardoor ook bij storingen en onderhoud de levering van elektriciteit verzekerd is. De vraag is echter of het bij elke opwekfaciliteit nodig is om voor redundantie te zorgen. Een korte onderbreking van de levering hoeft geen probleem te zijn.

Onderwerpen